SỰ CHUYÊN NGHIỆP - TIN CẬY

Parker IM là một trong những bộ sưu tập của Parker. Đây là sản phẩm rất quen thuộc với thị trường Việt Nam, bởi thiết kế tối giản và màu sắc đặc trưng. Cái tên IM có thể đọc như I'M trong tiếng Anh, nói lên tính cá nhân hoá, khẳng định cái tôi và sự tin cậy.

miễn phí giao hàng toàn quốc butkyquatang
đóng gói hộp cao cấp butkyquatang

Xem Nội Dung Giới Thiệu

3.574.000 
1.755.000 

Bút Ký Parker Cao Cấp

Bút Máy Parker IM MONO TITAN M-2172959

2.900.000 
2.900.000 

Bút Ký Parker Cao Cấp

Bút Máy Parker IM MONO CHAMP M-2173290

2.900.000 
2.339.000 
2.339.000 
2.339.000 
2.339.000 

Bút Ký Parker Cao Cấp

Bút Bi Parker IM MONO TITAN M-2172961

1.778.000 
1.778.000 
1.778.000 
1.778.000 

Bút Ký Parker Cao Cấp

Bút Máy IM Monochrome Blue – 2172964

2.900.000 
1.470.000 
2.688.000 
1.470.000 
1.883.000 
1.385.000